DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ sở hoạt động trong trung tâm thương mại có cần có phương án chữa cháy riêng không?

Avatar

 

Công ty có cơ sở đang hoạt động trong Trung tâm thương mại đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Vậy cơ sở có phải lập phương án chữa cháy riêng không?

Cơ sở hoạt động trong trung tâm thương mại có cần có phương án chữa cháy riêng không?

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi quy định:

Cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi một cơ sở đã bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trong phạm vi quản lý của mình phải thực hiện các nội dung sau đây:

- Bảo đảm điều kiện có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

- Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

- Phối hợp với người đứng đầu cơ sở thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

 Theo quy định trên thì trường hợp đơn vị hoạt động trong trung tâm thương mại, trung tâm thương mại đã đảm bảo điều kiện tại Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì đơn vị không phải lập phương án chữa cháy, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở riêng. Đơn vị chỉ cần thực hiện thêm các nội dung:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

- Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở của trung tâm thương mại;

- Phối hợp với người đứng đầu trung tâm tâm thương mại thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình (tức bao gồm cả việc việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy , đơn vị anh cũng thực hiện chung với bên trung tâm thương mại anh nhé)

=> Do đó, cơ sở nên kiểm tra lại trung tâm thương mại đã đáp ứng điều kiện tại Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hay chưa, nếu đã đáp ứng điều kiện thì cơ sở không phải lập phương án chữa cháy riêng.

Nếu trung tâm thương mại không đáp ứng điều kiện tại Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì cơ sở phải lập phương án chữa cháy và tổ chức thực tập phương án này.  Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 41 Nghị định 144/2021/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Về việc lập phương án chữa cháy cơ sở đơn vị thực hiện theo (Mẫu số PC 17) và Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổ.  Về việc thực tập phương án chữa cháy anh thực hiện theo Điều 10 Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành.

 

  •  83
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…