DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi nhánh doanh nghiệp ngừng hoạt động có bị thu hồi Giấy chứng nhận?

Chi nhánh doanh nghiệp là một hình thức mở rộng mô hình kinh doanh phổ biến trên thị trường hiện nay của nhiều doanh nghiệp. Để thành lập chi nhánh cũng cần phải đăng ký Giấy chứng nhận chi chi nhánh kinh doanh.
 
Tuy nhiên, trong trường hợp chi nhánh doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không có giải trình với cơ quan có thẩm quyền thì có bị thu hồi lại Giấy chứng nhận?
 
chi-nhanh-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-co-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan
 
1. Chi nhánh doanh nghiệp là gì?
 
Cụ thể tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 có giải thích các thuật ngữ như chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
 
- Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 
- Ngoài ra, còn có văn phòng đại diện của doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 
- Cuối cùng là địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
 
Do đó, có thể hiểu chi nhánh doanh nghiệp là một đơn vị con của trụ sở chính của doanh nghiệp có chức năng thực hiện các công việc, chức năng của doanh nghiệp tại các chi nhánh cơ sở.
 
2. Chi nhánh doanh nghiệp được đăng ký hoạt động ra sao?
 
Doanh nghiệp có nhu cầu mở chi nhánh kinh doanh thì căn cứ Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh được thực hiện như sau:
 
- Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
 
- Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:
 
+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 
+ Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. 
 
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
 
- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
3. Không giải trình khi ngừng chi nhánh kinh doanh có bị thu hồi Giấy chứng nhận?
 
Căn cứ Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cụ thể các trường cơ sở chi nhánh doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện như sau:
 
- Chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong các trường hợp sau đây:
 
(1) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo.
 
(2) Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.
 
(3) Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.
 
- Trường hợp chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. 
 
- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 
Theo đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo về việc vi phạm của chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, quyết định nêu trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
Như vậy, từ thông tin trên có quy định chi nhánh doanh nghiệp khi ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không có giải trình đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp thì 10 ngày sau khi nhận được thông báo sẽ buộc thu hồi Giấy chứng nhận chi nhánh doanh nghiệp.
  •  355
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…