DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cán bộ, công chức kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử lý ra sao?

Avatar

 

Cán bộ, công chức kê khai tài sản không trung thực

Xử lý cán bộ, công chức kê khai tài sản không trung thực - Minh họa

Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, cán bộ, công chức... phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018Nghị định 130/2020/NĐ-CP trước ngày 31/3. Nếu việc kê khai này không trung thực, pháp luật sẽ xử lý ra sao?

Theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng 2018, cụ thể là Điều 51, việc Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực tuân theo những nguyên tắc sau:

(1) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

(2) Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

(3) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Ngoài ra, theo quy định của Nghị định 130/2020/NĐ-CP, cụ thể là Điều 20, việc Xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai như sau:

(1) Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

(2) Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Từ những quy tắc trên, có thể hiểu việc kê khai tài sản không trung thực có thể là dấu chấm hết cho con đường sự nghiệp của người vi phạm.

Ngoài ra, nếu phần tài sản bị giấu diếm, không khai báo là những tài sản liên quan đến các tội phạm về chức vụ quy định tại  Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), việc xử lý trách nhiệm hình sự là hoàn toàn có cơ sở.

  •  1347
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…