DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bồi thường thiệt hại về giá trị đất bị thu hồi

Chào các Luật sư!

Nhờ mọi người giúp đỡ

Ngày 12 tháng 11 năm 1987 Tôi có sang nhượng lại của bà Trần Thị Thua và ông Trần Văn Xinh một miếng đất nông nghiệp có diện tích khoản 7,4 hecta (khoản 74.000 m2). Hiện trạng đất là đập nuôi thủy sản, có tứ cận như sau:

- Đông giáp đường Tắc xuất – cầu đen;

- Tây giáp đập anh hai Vũ;

- Nam giáp vườn ông sáu Chung;

- Bắc giáp đập ông bảy Đi.

Thuộc khu vực sản xuất, ấp Phong Thạnh (Nay là ấp Giồng Ao) Xã Cần Thạnh, được UBND xã Cần Thạnh chứng thực.

Sau khi sang nhượng gia đình Tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để đắp bờ bao, khai hóa đất hoang, làm hệ thống cống thoát nước, cải tạo đất để canh tác và nuôi trồng thủy sản với diện tích là 92.427 m2.

Trong quá trình sử dụng, canh tác Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước từ năm 1987 đến năm 1998 như sau :Thuế môn bài , thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp và được cấp thẻ môn bài.

Năm 1992 Tôi đã ký hợp đồng đo đạc với Phòng Nông Lâm Thủy Lợi huyện Cần giờ để đo đạc thửa đất trên (Hợp đồng ngày 31/10/1992) Để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có bản vẽ Tôi làm đơn xin cấp quyền sử dụng đất của thửa đất trên nhưng UBND huyện Cần giờ không giải quyết.

Ngày 06 tháng 01 năm 1998, UBND huyện  có thông báo số 02/TB-UB V/v giải tỏa, thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản của Tôi với diện tích 62.427 m2 /92.427 m2.

Các căn cứ pháp Luật để gia đình chúng Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần giờ thực ngay việc bồi thường thiệt hại về giá trị đất cho đình chúng Tôi.

1. Nguồn gốc đất:

Ngày 12 tháng 11 năm 1987 Tôi có sang nhượng lại của bà Trần Thị Thua và ông Trần Văn Xinh một miếng đất nông nghiệp có diện tích khoản 7,4 hecta (khoản 74.000 m2). Hiện trạng đất là đập nuôi thủy sản, có tứ cận như sau:

Đông giáp đường Tắc xuất – cầu đen;

Tây giáp đập anh hai Vũ;

Nam giáp vườn ông sáu Chung;

Bắc giáp đập ông bảy Đi.

Thuộc khu vực sản xuất, ấp Phong Thạnh (Nay là ấp Giồng Ao) Xã Cần Thạnh, được UBND xã Cần Thạnh chứng thực.

Sau khi sang nhượng gia đình Tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để đắp bờ bao, khai hóa đất hoang, làm hệ thống cống thoát nước, cải tạo đất để canh tác và nuôi trồng thủy sản với diện tích là 92.427 m2.

Theo tài liệu chỉ thị 299/TTg do UBND xã Cần Thạnh, UBND huyện Cần giờ duyệt. (Tạm giao cho UB sử dụng). theo Trích lục số 03854/TTĐK-LTTL ngày 19/3/2004 về đối chiếu vị trí bản đồ theo CT 299/TTg và 02/CT-UB của Trung Tâm Thông Tin và Đăng Ký Nhà Đất – Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp Hồ Chí Minh.

Theo sổ mục kê ruộng đất của xã Cần Thạnh tài liệu  chỉ thị 02/CT-UB xác định phần đất gia đình Tôi đang sử dụng (Loại đất: Ao; Tên người sừ dụng Nguyễn văn Lắm)  theo Trích lục số 03854/TTĐK-LTTL ngày 19/3/2004 về đối chiếu vị trí bản đồ theo CT 299/TTg và 02/CT-UB của Trung Tâm Thông Tin và Đăng Ký Nhà Đất – Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tp Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ các quy định về pháp luật:

Theo Điều 2 Luật đất đai năm 1987 Số: 3-LCT/HĐNN8 ngày 29 tháng 12 năm 1987  “Nhà nước khuyến khích nhân dân đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật vào việc: Khai hoang, vỡ hoá, lấn biển, phủ xanh đất trống đồi núi trọc để mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối”

Theo khoản 1 Điều 13 nghị định Số: 64-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 có quy định “Nếu đất đang sử dụng là đất được giao hợp pháp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc do khai hoang, vỡ hoá, thì được tiếp tục sử dụng và phải nộp thêm thuế bổ sung cho phần đất vượt hạn mức theo quy định của pháp luật. Thời hạn sử dụng phần đất vượt hạn mức của hộ gia đình bằng 1/2 thời hạn giao đất theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của bản Quy định này. Sau thời hạn đó, nếu hộ gia đình có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước cho thuê theo hợp đồng có thời hạn; nếu Nhà nước thu lại đất thì hộ gia đình được bồi hoàn theo quy định của Nhà nước.”

Theo khoản 1 Điều 7 nghị định Số: 85/1999/NĐ-CP ngày 28 thắng 8 năm 1999 quy định “"Điều 13. Đối với đất vượt hạn mức của hộ gia đình, được giải quyết như sau:

1. Hộ gia đình, đang sử dụng đất nông nghiệp, đất làm muối vượt hạn mức mà là đất được giao hoặc do khai hoang, vỡ hóa và các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác trước ngày 01 tháng 01năm 1999 (ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực), thì được tiếp tục sử dụng và phải nộp thuế bổ sung đối với diện tích đất vượt hạn mức theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng phần diện tích đất vượt hạn mức của hộ gia đình bằng một phần hai thời hạn giao đất đối với từng loại đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này. Sau thời hạn này thì phải chuyển sang thuê đất.

Đối với diện tích đất vượt hạn mức của hộ gia đình, có sau ngày 01 tháng 01 năm 1999 thì hộ gia đình, cá nhân phải chuyển sang thuê phần diện tích đất vượt hạn mức đó.”

Từ những trình bày trên về nguồn gốc thửa đất, căn cứ vào các quy định của pháp luật về quản lý đất đai còn hiệu lực pháp luật tại thời điểm đó.  Chứng minh rằng thửa đất 62,427 m2 của gia đình chúng tôi bị thu hồi có đầy đủ căn cứ pháp lý là hợp pháp.

3. Căn cứ pháp lý yêu cầu bồi thường thiệt hại về giá trị đất bị thu hồi:

Điểm d, Khoản 6, Điều 6, chương 2 nghị định Số: 22/1998/NĐ-CP  ngày 24 tháng 4 năm 1998 quy định “Có giấy tờ mua, bán đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 hoặc có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian từ 18 tháng 12 năm 1980 đến ngày 15 tháng 10 năm 1993 của người sử dụng đất hợp pháp được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;”

Khoản 8, Điều 6, chương 2 nghị định Số: 22/1998/NĐ-CP  ngày 24 tháng 4 năm 1998 quy định “Người tự khai hoang đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên tục sử dụng cho đến khi thu hồi đất, không có tranh chấp và làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước;”

Từ những căn cứ pháp lý trên, Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần giờ tiến hành bồi thường thiệt hại về giá trị đất cho gia đình chúng tôi đúng với quy định của pháp luật.

  •  2359
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…