DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bổ sung lộ trình tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước

Avatar

 
Đây là nội dung tại Thông tư 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành bởi Thống đốc NHNNVN .
 
Theo đó, bổ sung đối tượng loại trừ tổng tiền so với dư nợ cho vay gửi thêm là tiền có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước như sau:
 
bo-sung-lo-trinh-tien-gui-co-ky-han-cua-kho-bac-nha-nuoc
 
(1) Bổ sung tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước
 
Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư 22/2019/TT-NHNN Điều Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ các khoản sau đây:
 
(i) Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng.
 
(ii) Tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.
 
(iii) Tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước theo lộ trình sau đây:
 
- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến 31/12/2023: 50% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.
 
- Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024: 60% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.
 
- Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025: 80% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.
 
- Từ ngày 01/01/2026: 100% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.
 
(So với Thông tư 22/2019/TT-NHNN thì hiện hành đã bổ sung lộ trình tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước).
 
(2) Sửa đổi hiệu lực thi hành khoản 2 Điều 24 Thông tư 22/2019/TT-NHNN
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Thông tư 41/2016/TT-NHNN như sau:
 
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 23 Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
 
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN trước thời điểm quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 41/2016/TT-NHNN, gửi văn bản đăng ký áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN cho NHNN. 
 
Trong đó nêu rõ khả năng thực hiện, dự kiến thời điểm áp dụng. Thời điểm áp dụng Thông tư này đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đăng ký theo thông báo bằng văn bản của NHNN.
 
- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN có văn bản gửi NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.
 
Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNN trước ngày 01/01/2020.
 
Văn bản đăng ký phải nêu rõ lý do tiếp tục thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày 01/01/2020 và kế hoạch (giải pháp, lộ trình) để đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này chậm nhất kể từ ngày 01/01/2023.
 
Trừ trường hợp ngân hàng thực hiện theo lộ trình tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định 689/QĐ-TTg Phương án cơ cấu lại. 
 
Ngân hàng chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư này phải xây dựng kế hoạch (giải pháp, lộ trình) để đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này, đưa vào Phương án cơ cấu lại, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
Thời điểm áp dụng Thông tư này là thời điểm ghi tại văn bản đăng ký hoặc lộ trình tại Phương án cơ cấu lại được phê duyệt. Trong thời gian chưa áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
 
Ngân hàng thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Xem thêm Thông tư 26/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN.
  •  322
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…