DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ GDĐT chấn chỉnh các cơ sở giáo dục yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện TTHC

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chỉ thị 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, tại Công điện 90/CĐ-TT nêu rõ thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và tổ chức triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tải Chỉ thị 733/CT-BGDĐT

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/12/733_CT-BGD%C4%90T_100523_CP%23VY.pdf

Theo đó, tại Chỉ thị 733/CT-BGDĐT nhằm tránh tình trạng nhiều địa phương, cơ sở giáo dục yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu:

- Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục các cấp không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân,... khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, cơ sở giáo dục.

- Giám đốc sở GDĐT chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về việc bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Xem bài viết liên quan: Bỏ Sổ hộ khẩu, đi đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

Khi bỏ Sổ hộ khẩu, chuyển nhượng QSDĐ cần những giấy tờ gì?

Hướng dẫn tra cứu thông tin cá nhân khi Sổ hộ khẩu giấy bị khai tử

- Cục Công nghệ thông tin rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ bảo đảm hoàn thành kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Văn phòng và các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin hoàn thiện quy trình nội bộ để tổ chức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, không yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và các giấy tờ chứng minh về cư trú.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 733/CT-BGDĐT ban hành ngày 10/5/2023.

Tải Chỉ thị 733/CT-BGDĐT

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/12/733_CT-BGD%C4%90T_100523_CP%23VY.pdf

  •  213
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…