DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bảng lương dành cho cán bộ, công chức áp dụng năm 2020

Theo đề xuất của Chính phủ, năm 2020 lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (thêm 110.000 đồng/tháng). Đề xuất này đã nhận được sự nhất trí của đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Hiện tại, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV này.

CĂN CỨ:

Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Theo đó, dưới đây mình sẽ cập nhật bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến áp dụng từ 1/7/2020 như sau:

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

STT

Nhóm Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

9.238

9.7744

10.311

10.847

11.384

11.92

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

9.9200

10.4960

11.0720

11.6480

12.2240

12.8000

 

 

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2019

8.5675

9.1039

9.6403

10.177

10.713

11.25

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

92.000

97.760

10.3520

10.9280

11.5040

12.0800

 

 

 

 

 

 

2

Công chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

 

 

 

 

Mức lương 1/7/2019

6.556

7.0626

7.5692

8.0758

8.5824

9.089

9.5956

10.102

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

7.0400
 
7.5840
 
8.1280
 
8.6720
 
9.2160
 
9.7600
 
10.3040
 
10.8480
 

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

 

 

 

 

Mức lương 1/7/2019

5.96

6.4666

6.9732

7.4798

7.9864

8.493

8.9996

9.5062

 

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

6.4000

6.9440

7.4880

8.0320

8.5760

9.1200

9.6640

10.2080

 

 

 

 

3

Công chức loại A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

Mức lương 1/7/2019

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

 

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

3.7440

4.2720

4.8000

5.3280

5.8560

6.3840

6.9120

7.4400

7.9680

 

 

 

4

Công chức loại A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

Mức lương 1/7/2019

3.129

3.5909

4.0528

4.5147

4.9766

5.4385

5.9004

6.3623

6.8242

7.2861

 

 

 

Mức lương từ 1/7/2020

3.3600

3.8560

4.3520

4.8480

5.3440

5.8400

6.3360

6.8320

7.3280

7.8240

 

 

5

Công chức loại B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương 1/7/2019

2.7714

3.0694

3.3674

3.6654

3.9634

4.2614

4.5594

4.8574

5.1554

5.4534

5.7514

6.0494

 

Mức lương từ 1/7/2020

2.9760

3.2960

3.6160

3.9360

4.2560

4.5760

4.8960

5.2160

5.5360

5.8560

6.1760

6.4960

6

Công chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương 1/7/2019

2.4585

2.7267

2.9949

3.2631

3.5313

3.7995

4.0677

4.3359

4.6041

4.8723

5.1405

5.4087

 

Mức lương từ 1/7/2020

2.6400

2.9280

3.2160

3.5040

3.7920

4.0800

4.3680

4.6560

4.9440

5.2320

5.5200

5.8080

b

Nhóm 2 (C2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương 

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương 1/7/2019

2.235

2.5032

2.7714

3.0396

3.3078

3.576

3.8442

4.1124

4.3806

4.6488

4.917

5.1852

 

Mức lương từ 1/7/2020

2.4000

2.6880

2.9760

3.2640

3.5520

3.8400

4.1280

4.4160

4.7040

4.9920

5.2800

5.5680

c

Nhóm 3 (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

Mức lương 1/7/2019

2.0115

2.2797

2.5479

2.8161

3.0843

3.3525

3.6207

3.8889

4.1571

4.4253

4.6935

4.9617

 

Mức lương từ 1/7/2020

2.1600

2.4480

2.7360

3.0240

3.3120

3.6000

3.8880

4.1760

4.4640

4.7520

5.0400

5.3280

Theo Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của LawSoft: Đây là mức tăng nhiều nhất trong thời gian qua, điều này thể hiện tính tích cực trong việc đổi mới liên quan đến chính sách tiền lương theo như chủ trương được đưa ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW và dự kiến từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

 

 

  •  107399
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…