DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bảng lương cơ sở của công chức áp dụng từ 01/7/2023

Bảng lương của công chức từ ngày 01/7/2023 theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/ tháng; lương cơ sở thêm 20,8% vào năm 2023 thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 310.000 đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ 01/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; lương cơ sở thêm 20,8% vào năm 2023 thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 310.000 đồng/tháng.

Căn cứ tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, tiền lương của cán bộ, công chức viên chức hiện nay được quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở sẽ là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Qua quy định trên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023 được tính theo công thức sau:

Tiền lương = 1.800.000 đồng x hệ số lương

(Căn cứ tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 thì mức lương cơ sở tăng 1.800.000 đồng thì tiền lương của công chức nhóm A3.1 bậc 6 loại A3 với hệ số lương là 8.00 sẽ là 14.400.000 đồng/tháng, tăng 2.480.000 đồng/tháng.

Công chức loại A3

 

Hệ số lương

Mức lương hiện tại

Mức lương từ 01/7/2023

Nhóm 1

Bậc 1

6,2

9.238.000

11.160.000

Bậc 2

6,56

9.774.400

11.808.000

Bậc 3

6,92

10.310.800

12.456.000

Bậc 4

7,28

10.847.200

13.104.000

Bậc 5

7,64

11.383.600

13.752.000

Bậc 6

8

11.920.000

14.400.000

Nhóm 2

Bậc 1

5,75

8.567.500

10.350.000

Bậc 2

6,11

9.103.900

10.998.000

Bậc 3

6,47

9.640.300

11.646.000

Bậc 4

6,83

10.176.700

12.294.000

Bậc 5

7,19

10.713.100

12.942.000

Bậc 6

7,55

11.249.500

13.590.000


 

Công chức loại A2

 

Hệ số lương

Mức lương hiện tại

Mức lương từ 01/7/2023

Nhóm 1

Bậc 1

4,4

6.556.000

7.920.000

Bậc 2

4,74

7.062.600

8.532.000

Bậc 3

5,08

7.569.200

9.144.000

Bậc 4

5.42

8.075.800

9.756.000

Bậc 5

5,76

8.582.400

10.368.000

Bậc 6

6,1

9.089.000

10.980.000

Bậc 7

6,44

9.595.600

11.592.000

Bậc 8

6,78

10.102.200

12.204.000

Nhóm 2

Bậc 1

4

5.960.000

7.200.000

Bậc 2

4,34

6.466.600

7.812.000

Bậc 3

4,68

6.973.200

8.424.000

Bậc 4

5,02

7.479.800

9.036.000

Bậc 5

5,36

7.986.400

9.648.000

Bậc 6

5,7

8.493.000

10.260.000

Bậc 7

6,04

8.999.600

10.872.000

Bậc 8

6,38

9.506.200

11.484.000 

Công chức loại A1

 

Hệ số lương

Mức lương hiện tại

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

2,34

3.486.600

4.212.000

Bậc 2

2,67

3.978.300

4.806.000

Bậc 3

3

4.470.000

5.400.000

Bậc 4

3,33

4.961.700

5.994.000

Bậc 5

3,66

5.453.400

6.588.000

Bậc 6

3,99

5.945.100

7.182.000

Bậc 7

4,32

6.436.800

7.776.000

Bậc 8

4,65

6.928.500

8.370.000

Bậc 9

4,98

7.420.200

8.964.000


 

Công chức loại A0

 

Hệ số lương

Mức lương hiện tại

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

2,1

3.129.000

3.780.000

Bậc 2

2,41

3590.900

4.338.000

Bậc 3

2,72

4.052.800

4.896.000

Bậc 4

3,03

4.514.700

5.454.000

Bậc 5

3,34

4.976.600

6.012.000

Bậc 6

3,65

5.438.500

6.570.000

Bậc 7

3,96

5.900.400

7.128.000

Bậc 8

4,27

6.362.300

7.686.000

Bậc 9

4,58

6.824.200

8.244.000

Bậc 10

4,89

7286.100

8.802.000


 

Công chức loại B

 

Hệ số lương

Mức lương hiện tại

Mức lương từ 01/7/2023

Bậc 1

1,86

2.771.400

3.348.000

Bậc 2

2,06

3.069.400

3.708.000

Bậc 3

2,26

3.367.400

4.068.000

Bậc 4

2,46

3.665.400

4.428.000

Bậc 5

2,66

3.963.400

4.788.000

Bậc 6

2,86

4.261.400

5.148.000

Bậc 7

3,06

4.559.400

5.508.000

Bậc 8

3,26

4.857.400

5.868.000

Bậc 9

3,46

5.155.400

6.228.000

Bậc 10

3,66

5.453.400

6.588.000

Bậc 11

3,86

5.751.400

6.948.000

Bậc 12

4,06

6.049.400

7.308.000

Hiện nay công chức nhóm C3 bậc 1 loại C có hệ số lương thấp nhất là 1.35.

Xem và tải mức lương công chức loại C 

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/02/23/c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c%20lo%E1%BA%A1i%20C.docx

Theo hệ số lương này thì tiền lương của công chức nhóm C3 bậc 1 loại C với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng như hiện nay sẽ là 2.011.500 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2023: tăng lên 1.800.000 đồng thì tiền lương của công chức nhóm C3 bậc 1 loại C sẽ là 2.430.000 đồng/tháng, tăng 418.500 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng 20,8% từ ngày 01/7/2023 và mức lương thấp nhất mà công chức nhận được sẽ là 2.430.000 đồng/tháng và cao nhất sẽ là 14.400.000 đồng/tháng.

  •  5544
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…