DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

13 VBPL áp dụng trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Avatar

 

13 VBPL áp dụng giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Hướng dẫn - hình minh họa

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC về một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án KDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số nội dung về:

- Thời hiệu khởi kiện

- Về vụ án được giải quyết lại sau khi có quyết định GĐT, Tái thẩm

- Về mức phạt trong hợp đồng thương mại

...

Ngoài ra khi nghiên cứu, giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, ngoài những văn bản Luật cơ bản là Luật Các tổ chức tín dụng và Bộ luật dân sự, cần phải nghiên cứu kỹ những văn bản dưới luật thường được áp dụng để giải quyết dưới đây:

1.Thông tư Liên tịch 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản.

2. Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một  số Điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm.

4. Quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đông Việt Nam.

5. Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 6. Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về  đăng ký biện pháp bảo đảm.

7. Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.

8. Nghị quyết  42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

9. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.

10. Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

11. Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.

12.  Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thể chấp được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua ngày 14/12/2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án TAND tối cao.

13. Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua ngày 05/02/2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Xem chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm:

  •  5691
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…