DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

07 tiêu chí cho nhà đầu tư dầu khí được hưởng ưu đãi đặc biệt

Ngày 14/11/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Dầu khí 2022.
 
Theo đó, Luật này quy định chính sách ưu đãi trong hoạt động dầu khí và chính sách khai thác tài nguyên đối với dầu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu như sau:
 
07-tieu-chi-cho-nha-dau-tu-dau-khi-duoc-huong-uu-dai-dac-biet
 
Đối tượng ưu đãi đầu tư dầu khí
 
* 08 tiêu chí ưu đãi đầu tư đối với lô, mỏ dầu khí:
 
(1) Lô dầu khí nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức tạp.
 
(2) Lô dầu khí thông thường đã tổ chức đấu thầu theo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí nhưng không có nhà thầu, nhà đầu tư đề xuất.
 
(3) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả theo hợp đồng dầu khí áp dụng cho lô dầu khí thông thường.
 
(4) Lô dầu khí thông thường mà nhà thầu trả lại trước khi hết thời hạn hợp đồng dầu khí.
 
(5) Lô dầu khí được hình thành từ việc hợp nhất diện tích hoàn trà vốn Lô dầu khí mả nhà thầu trả lại quy định tại điểm c và điểm d khoản nảy;
 
(6) Các mỏ dầu khí cận biên thuộc các lô dầu khí thông thường đã ký kết hợp đồng dầu khí.
 
(7) Tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí, các mỏ dầu khí có thể tiếp tục duy trì hoạt động khai thác nhưng không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường đã ký kết.
 
(8) Đối tượng dầu khí mới chưa được tìm kiếm thăm dò hoặc phát hiện dầu khí trong bể trầm tích.
 
* 07 tiêu chí ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với lô, mỏ dầu khí:
 
(1) Lô dầu khí đã tổ chức đấu thầu theo điều kiện đối với lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư nhưng không có nhà thầu, nhà đầu tư đề xuất.
 
(2) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả theo hợp đồng đầu tư áp dụng cho lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.
 
(3) Lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư mà nhà thầu trả lại trước khi hết thời hạn hợp đồng dầu khí.
 
(4) Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả và lô dầu khí mà nhà thầu trả lại quy định tại điểm b và điểm c khoản này.
 
(5) Các mỏ dầu khí cận biên thuộc các lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đã ký kết hợp đồng dầu khí.
 
(6) Tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, các mỏ dầu khí có thể tiếp tục duy trì hoạt động khai thác nhưng không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.
 
(7) Lô dầu khí có đối tượng là dầu khí phì truyền thống.
 
* Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt.
 
Chính sách ưu đãi đầu tư dầu khí
 
Hợp đồng dầu khí là căn cứ để thực hiện chính sách ưu đãi áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí được quy định cụ thể như sau:
 
- Ưu đãi đầu tư được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 32%.
 
- Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 10%.
 
- Mức thu hồi chi phí tối đa 70% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.
 
Hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định cụ thể như sau:
 
-  Được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25%.
 
- Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 5%.
 
- Mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.
 
Chính sách khai thác mỏ dầu khí khai thác tận thu
 
Chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu theo quy định tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 41 Luật Dầu khí 2022 được thực hiện như sau:
 
Theo đó, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí thực hiện khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu được nộp vào ngân sách nhà nước.
 
Được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác tận thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động dầu khí.
 
Được sử dụng thông tin, dữ liệu, tài liệu, mẫu vật, công trình dầu khí và tài sản khác đã được lắp đặt, đầu tư của hợp đồng dầu khí đã kết thúc để thực hiện hoạt động khai thác tận thu mà không phải trả tiền.
 
Việc đầu tư bổ sung để khai thác tài nguyên, đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu, thu dọn công trình dầu khí và xử lý sau thu dọn khi kết thúc hoạt động khai thác dược thực hiện theo quy định Luật Dầu khí 2022 và trên cơ sở cân đối nguồn thu từ hoạt động khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí.
 
Xem thêm chi tiết Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực ngày 01/7/2023 thay thế Luật Dầu khí 1993 sửa đổi bởi Luật Dầu khí 2000, Luật Dầu khí 2008, Luật Dầu khí 2018.
  •  329
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…