DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/07/2021

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Pháp lệnh này sẽ thay thế cho Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005Pháp lệnh sửa đổi 2012.

Theo đó, Điều 18 Pháp lệnh 2020 có quy định 06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

1. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh này.

2. Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

3. Phụ cấp hằng tháng.

4. Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

6. Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

So với quy định hiện hành tại Khoản 9 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi 2012, thì Pháp lệnh mới có thêm chế độ trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh 2020 còn quy định cụ thể thế nào được xem là Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Điều 17. Theo đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trước đây, chưa có quy định như thế này.

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

  •  458
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…