DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

05 báo cáo lao động mà Doanh nghiệp phải làm cuối năm

1. Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm

Theo khoản 2 Điều 12 Bộ Luật lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thì người sử dụng lao động phải nộp báo cáo sử dụng lao động định kỳ hàng năm.

Thời gian nộp: định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Nơi nhận báo cáo: Doanh nghiệp có thể nộp online cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Nộp bản giấy trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở  (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

2. Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định, người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời gian nộp: Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

Nơi tiếp nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế.

3. Báo cáo Y tế lao động

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT  hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động thì cơ sở lao động phải thực hiện việc báo cáo y tế lao động cho cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 19 quy định thời gian nộp như sau:

. Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

. Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Nơi tiếp nhận báo cáo gồm:

. Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;

. Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

4. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Theo Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian nộp: trước 05/07 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm; trước 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Nơi nộp báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động

5. Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và khoản 8 Điều 22 Thông tư 28/2016/TT-BYT quy định, hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Thời gian nộp: người sử dụng lao động phải báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo cả năm (khoản 4 Điều 23 Thông tư 28).

Nơi nộp báo cáo: Cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (theo khoản 2 Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015).

 

  •  845
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…