Văn bản nổi bật: Cập nhật trong đầu tháng 03/2015

09/03/2015 08:58 AM

Sau đây là những văn bản nổi bật cập nhật trong tuần đầu tiên của tháng 3 (từ ngày 02 - 07/03/2015):

Thu Thủy
1. Thông tư 26/2015/TT-BTC , Công văn 767/TCT-CS : Hướng dẫn mới về Thuế GTGT, hóa đơn

Cuối tháng 2, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ngày 05/03/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 767/TCT-CS để giới thiệu chi tiết các nội dung mới của Thông tư 26.

Theo đó, các điểm mới nổi bật như:

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT;
- Bổ sung hướng dẫn không áp dụng mức thuế suất 0%;
- Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;
- Bổ sung hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT;
- Bổ sung hướng dẫn không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;
- Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn;
- Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in;
- Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Các nội dung trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

2. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT : Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Theo quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP , các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép được quy định cụ thể trong Thông tư.

Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/03/2015.

3. Nghị định 22/2015/NĐ-CP : Hướng dẫn Luật Phá sản 2014

Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu lực từ ngày 06/04/2015 với một số nội dung hướng dẫn đáng chú ý sau:

- Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
- Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên;
- Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với cá nhân, doanh nghiệp;
- Các trường hợp tạm đình chỉ hành nghề đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
- Mức thù lao quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;
- Một số biểu mẫu, đơn đề nghị được ban hành tại Phụ lục kèm Nghị định 22.

4. Thông tư 13/2015/TT-BTC : Tạm dừng thủ tục hải quan nếu hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT)

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền SHTT, chủ thể quyền SHTT hoặc người được ủy quyền được quyền nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận đủ bộ hồ sơ, nếu chấp nhận đơn đề nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Quyết định tạm dừng được gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và có thể gia hạn thêm 10 ngày nữa.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, có hiệu lực từ ngày 15/03/2015.

5. Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT : Hướng dẫn về xuất nhập khẩu Nông – Lâm – Thủy sản

Từ ngày 29/03/2015, việc xuất – nhập khẩu hàng hóa là Nông – Lâm – Thủy sản sẽ được thực hiện theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT .

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết, cập nhật những nội dung mới  về hồ sơ, thủ tục trong hoạt động:

- Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;
- Xuất – nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;
- Xuất – nhập khẩu giống cây trồng;
- Xuất – nhập khẩu giống vật nuôi;
- Nhập khẩu thuốc thú y;
- Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu;
- Nhập khẩu thức an gia súc, gia cầm;
- Nhập khẩu phân bón;
- Xuất – nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật;
- Xuất – nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản.

6. Nghị định 23/2015/NĐ-CP : Hướng dẫn mới về cấp bản sao, chứng thực

Từ ngày 10/04/2015, thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc… sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể và rõ ràng hơn thầm quyền và trách nhiện của UBND các cấp, Phòng Tư pháp trong việc cấp bản sao và chứng thực giấy tờ.

Đặc biệt, Nghị định 23 dành riêng một điều để quy định về Điều khoản chuyển tiếp, cụ thể:

- Đối với những địa bàn cấp huyện, xã đã chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng, mà hợp đồng, giao dịch trước đó được chứng thực tại UBND cấp huyện, xã thì việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch vẫn được thực hiện tại UBND cấp huyện, xã, nơi đã thực hiện chứng thực trước đây.

- UBND cấp huyện thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở tại đô thị theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở năm 2005 cho đến hết ngày 30/06/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,302

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn