Hướng dẫn đăng thông tin đấu thầu

16/08/2014 16:06 PM

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 thì từ ngày 01/7/2014, các đơn vị tổ chức đấu thầu sẽ phải đăng thông tin đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

Trọng Hiền
Hiện tại Thông tư hướng dẫn quy trình công bố thông tin đang được xây dựng, do đó tạm thời nhà đầu tư (NĐT) có thể tham khảo hướng dẫn ở Công văn 5186/BKHĐT-QLĐT (ban hành ngày 11/8/2014) để thực hiện.

Theo hướng dẫn tại Công văn, NĐT cần tự đăng thông tin theo quy định ở Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 lên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Nếu thông tin đăng tải không hợp lệ thì sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống; khi này, Báo Đấu thầu sẽ thông báo lại cho NĐT để tự chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện đăng tải lại.

Nếu NĐT không đủ điều kiện để tự đăng tải thì có thể cung cấp thông tin theo quy định cho Báo Đấu thầu, Báo Đấu thầu sẽ kiểm tra và đăng thông tin theo quy định.

Phí đăng tải sẽ tạm tính theo Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC và sẽ hoàn trả hoặc truy thu sau khi có thông tư hướng dẫn chính thức.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,310

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn