Thuốc lá nhập khẩu phải nộp Quỹ trước khi thông quan

28/05/2014 14:33 PM

Ngày 16/04 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2014/TT-BTC quy định về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, quản lý tài chính và hạch toán, kế toán của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, theo đó:

Trang Nguyễn
Thời hạn để cơ sở tự nộp khoản đóng góp bắt buộc vào tài khoản Quỹ là:

- Thuốc lá nhập khẩu: trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng;
- Thuốc lá sản xuất trong nước hoặc mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc;

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31/05/2014, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải tự khai, tự tính và tự nộp khoản đóng góp bắt buộc này đối với thuốc lá sản xuất trong nước bán ra và nhập khẩu từ 01/05/2013.

Ngoài ra, đính kèm Thông tư còn có tờ khai khoản đóng góp băt buộc 01/ĐGBB và 02/ĐGBB .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,845

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn