Điểm tin văn bản nổi bật đầu tháng 5

12/05/2014 08:47 AM

Trong hai tuần vừa qua (từ ngày 28/4 - 10/5) THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới nổi bật như sau:

Xuân Sơn
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Theo Nghị quyết 29/NQ-CP vừa qua Chính phủ đã triển khai phiên họp thường kì tháng 4. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/012014 của CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014;
- Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;
- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung giải pháp về tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo quy định của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013;
- Giao Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến, hoàn thiện dự án Luật An toàn thông tin số;
- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 13, Luật Quốc tịch Việt Nam;
- Báo cáo kết quả triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 02/05/2014

Quy định về nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra

Ngày 29/04 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2014/NĐ-CP quy định về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Theo đó, Nghị định quy định một số vấn để đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
- Vấn đề quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra
- Điều kiện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm
- Điều kiện cơ sở chế biến cá Tra
- Điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá Tra chế biến
- Điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra
- Xử lý vi phạm trong xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/06/2014

Cư trú ở khu vực biên giới đất liền

Theo đó, những người được phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền bao gồm:
- Cư dân biên giới;
- Người có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền cho phép cư trú ở khu vực biên giới đất liền;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, công nhân, viên chức, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân có đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới đất liền.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 34/2014/NĐ-CP,  thay thế NĐ 34/2000/NĐ-CP .

Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh

Theo đó, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện:
- Bệnh không phù hợp với năng lực chuẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt
- Căn cứ danh mục ký thuật đã được CQNN có thẩm quyền phê duyệt, nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.
- Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT .

Phải xuất trình Thẻ nhà báo tại phiên tòa

Theo đó, các nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình Thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa, đồng thời phải:
- Chấp hành đúng hướng dẫn của Thư ký phiên tòa hoặc lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa về khu vực tác nghiệp
- Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa
- Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy phòng xử án

Nội dung này được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-CA .

Xây dựng trạm nghỉ trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Ngày 29/4/2014 Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 1594/QĐ-BGTVT về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh.

Tổng số trạm dừng, nghỉ được xây dựng là 57 trạm. Tổng diện tích 326 ha, được phân bổ từ Pác Bó đến Đất Mũi (có phụ lục chi tiết về quy mô và vị trí kèm theo)

Tổng kinh phí thực hiện là 5790 tỷ đồng được huy động theo hình thức xã hội hóa (PPP, BOT, BTO…), các nguồn vồn khác cùng sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Luật phòng chống thiên tai 2013 có hiệu lực

Từ ngày 01/5/2014 Luật phòng chống thiên tai 2013 có hiệu lực, thay thế Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000 với một số quy định mới đáng chú ý như sau:

- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam từ 18 tuổi đến hết tuổi lao động có nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng chống thiên tai tại địa phương.
- Người tham gia ứng phó thiên tai nếu bị thương, bị chết được xem xét, hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sỹ.
- Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại địa bàn mình quản lý để ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,313

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn