Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng Bộ pháp điển

10/06/2024 15:38 PM

Ngày 04/6/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1272/QĐ-BTC Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Diễm Quỳnh

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng Bộ pháp điển

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là góp phần tổ chức triển khai hiệu quả việc xây dựng, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển, gắn liền với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết 27-NQ/TW và triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Quyết định 143/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng Bộ pháp điển.
Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tổ chức pháp điển và cập nhật kết quả kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Bộ pháp điển được phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% công chức của các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần thực hiện mục tiêu chung tăng số lượng lượt truy cập Bộ pháp điển.

Yêu cầu: Việc xây dựng, hoàn thiện Bộ pháp điển thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Việc khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển được thực hiện rộng rãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của Bộ Pháp điển.

Thời gian thực hiện Kế hoạch: Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1272/QĐ-BTC có hiệu lực từ 04/6/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 343

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
  • 13:45 | 19/07/2024 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 13:35 | 19/07/2024 Thông tư 39/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
  • 13:30 | 19/07/2024 Thông tư 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 15:30 | 18/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • 11:50 | 18/07/2024 Thông tư 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 sửa đổi Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
  • 11:45 | 18/07/2024 Thông tư 05/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2024 về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  • 11:25 | 18/07/2024 Quyết định 1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • 00:10 | 18/07/2024 Quyết định 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
  • 00:05 | 18/07/2024 Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.140.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn