Triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP

07/06/2024 08:54 AM

Ngày 04/6/2024, Bộ VHTT&DL ban hành Quyết định 1478/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 và Nghị định 76/2023/NĐ-CP .

Tiến Đạt

Mục đích triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL trong việc triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 (sau đây gọi là Luật), Nghị định 76/2023/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP .

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP .

Nội dung triển khai thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP , bao gồm:

- Xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ hai, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ ba, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quản lý điều hành liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ tư, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp.

Thứ năm, tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật và Nghị định 76/2023/NĐ-CP .

Chi tiết xem tại Quyết định 1478/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 381

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
  • 13:45 | 19/07/2024 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 13:35 | 19/07/2024 Thông tư 39/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
  • 13:30 | 19/07/2024 Thông tư 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 15:30 | 18/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • 11:50 | 18/07/2024 Thông tư 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 sửa đổi Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
  • 11:45 | 18/07/2024 Thông tư 05/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2024 về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  • 11:25 | 18/07/2024 Quyết định 1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • 00:10 | 18/07/2024 Quyết định 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
  • 00:05 | 18/07/2024 Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.140.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn