Thẩm quyền hủy QĐHC trái luật trong vụ việc dân sự

25/02/2014 15:41 PM

Khi giải quyết vụ việc dân sự, TA có quyền hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật khi quyết định cá biệt đó:

Nga Ngô
- Là các quyết định hành chính (không thuộc bí mật nhà nước)
- Được ban hành trái pháp luật về thẩm quyền, thủ tục, nội dung xâm phạm đến quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ việc dân sự mà TA có nhiệm vụ giải quyết.
- Do đương sự trong vụ việc dân sự yêu cầu hủy.

Đương sự không phải chịu án phí , không bị áp dụng thời hiệu trong TTHC khi xem xét yêu cầu hủy các QĐ này.

TAND cấp huyện phải chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh nếu vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền cấp huyện có yêu cầu hủy QĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

TAND cấp tỉnh vẫn giải quyết các vụ việc dân sự có yêu cầu hủy QĐ thuộc thẩm quyền của cấp huyện, hoặc đương sự rút yêu cầu, CQNN, người ban hành đã hủy bỏ, sửa đổi QĐ.

Nội dung trên được nêu tại Thông tư 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP có hiệu lực từ 03/3/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,411

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn