Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua

04/01/2014 10:40 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm qua một số văn bản nổi bật mới được cập nhật trong tuần qua (30/12/2013 – 04/01/2014) như sau:

Minh Trọng
Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Việc xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, các khoản chi được trừ và không được trừ… đều có sự điều chỉnh theo quy định mới tại Nghị định này.

Chẳng hạn, Nghị định quy định phải hạch toán riêng phần thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các khâu chế biến, chế tạo khác để xác định số thuế được miễn.

Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì Nghị định cũng quy định rõ hơn các trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và thay thế cho các Nghị định 124/2008/NĐ-CPP, 122/2011/NĐ-CP .

Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ (CP) bảo lãnh

Theo đó, đối tượng phải thực hiện quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại nghị định này gồm:

- Các cơ quan quản lý nhà nước tham gia quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của DN không được CP bảo lãnh theo quy định tại Nghị định này;
- Bên đi vay thực hiện vay nước ngoài không được CP bảo lãnh.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của DN không được CP bảo lãnh.

Nghị định quy định về các nguyên tắc quản lý cũng như các nội dung quản lý nhà nước chung về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả, ngoài ra nghị định cũng quy định cụ thể từng nội dung quản lý cho các cơ quan có trách nhiệm trong các hoạt động này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2014

Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong QĐND

Nghị định 220 quy định chung về việc áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo cũng như các nguyên tắc xác định thẩm quyền trong giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/02/2014.

Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

Theo  nghị định 222, các trường hợp, đơn vị không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch gồm:

- Các tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và vốn nhà nước trừ một số trường hợp được NHNN cho phép thanh toán bằng tiền mặt;
- Tổ chức, cá nhân khi thanh toán các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán;
- Các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN;
- Các DN không phải là tổ chức tín dụng khi vay và cho vay lẫn nhau không được sử dụng tiền mặt;

Nghị định 222 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2013.

Quyết định 82/2013/QĐ-TTg về chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc

Theo đó, một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc như sau:

- Chế độ dinh dưỡng:

+ Chế độ ăn hằng ngày đối với HLV, VĐV tập huấn trong nước là 400.000 đồng/người/ngày. Khi giá cả thị trường biến động từ 10% trở lên theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh mức tiền ăn cho phù hợp.
+ HLV, VĐV tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ ăn theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo ở nước ngoài và được Bộ VHTTDL phê duyệt trong khung chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí.

- Chế độ tiền công:

+ Đối với HLV, VĐV không hưởng lương từ NSNN được hưởng chế độ tiền công như sau: HLV - 500.000 đồng/người/ngày; VĐV- 400.000 đồng/người/ngày.
+ Đối với HLV, VĐV hưởng lương từ NSNN có mức lương thấp hơn mức tiền công như HLV, VĐV không hưởng lương từ NSNN thì trong thời gian được tập trung tập huấn và thi đấu, được chi trả từ NSNN phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức quy định như đối với HLV, VĐV không hưởng lương từ NSNN.

Quyết định này có hiệu lực từ 15/02/2014.

Thông tư 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Theo thông tư 186, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng và cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt chính, tổ chức cá nhân vi phạm còn phải áp dụng một số hình phạt bổ sung sau:

- Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí đã thu do thực hiện sai pháp luật về phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp không xác định được người để hoàn trả thì nộp vào NSNN;
- Buộc nộp vào NSNN toàn bộ số tiền có được do vi phạm quy định về mức thu phí, lệ phí.

Thông tư 186/2013/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 20/01/2014.

Thông tư 53/2013/TT-BGTVT về mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Từ ngày 13/12/2013, 09 mẫu biên bản và 17 mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ được áp dụng. Ngoài ra, người có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực này còn có quyền áp dụng các mẫu biên bản, mẫu quyết định khác ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ- CP.

Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2013 về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư 11/2013/TT-NHNN .

Theo đó, mức lãi suất này sẽ áp dụng ở mức 5%/năm và được áp dụng từ ngày 02/01/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,005

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn