Thực hiện Hiệp định công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc

15/02/2024 17:02 PM

Ngày 06/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế.

Trúc Linh

Thực hiện Hiệp định công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân quốc

Theo đó, việc tổ chức thực hiện Hiệp định công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc) như sau:

(1) Nhiệm vụ số 1: Công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc, xử lý vi phạm và thiết lập kênh thông tin phối hợp thực hiện Hiệp định

Tiến hành công nhận Giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc và xử lý vi phạm theo quy định của Hiệp định và pháp luật quốc gia của mỗi bên. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc.

Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối và thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về mọi vấn đề của Hiệp định; đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ:

+ Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tổng hợp thông tin và cung cấp cho Bộ Ngoại giao đầu mối liên lạc và các thông tin liên quan đến việc triển khai Hiệp định để thông báo chính thức cho phía Hàn Quốc.

+ Bộ Công an tổ chức triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải đầu mối liên lạc liên quan đến công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm để triển khai Hiệp định.

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho Bộ Công an các đầu mối liên lạc liên quan tới công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

+ Bộ Ngoại giao, trên cơ sở thông tin cung cấp của Bộ Giao thông vận tải, thông báo cho phía Hàn Quốc: các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định của phía Việt Nam; mẫu Giấy phép lái xe quốc tế, Giấy phép lái xe quốc gia; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

(2) Nhiệm vụ số 2: Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hiệp định

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:

+ Bộ Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bằng hình thức giấy và điện tử nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa hai nước; việc sử dụng, cấp giấy phép lái xe của hai nước, các thông tin:

Mẫu giấy phép lái xe; thời hạn, loại phương tiện được phép điều khiển; văn bản pháp luật về giao thông đường bộ; quy trình, trình tự cấp giấy phép lái  han o công dân của hai nước; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện; quy định về bảo hiểm bắt buộc cho người điều khiển phương tiện, tuyến đường quốc lộ, tuyến đường cao tốc…

+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: xây dựng nội dung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.

+ Bộ Ngoại giao phối hợp tham gia và chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong quá trình triển khai Hiệp định.

- Thời gian thực hiện: năm 2024 thảo luận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc thống nhất nội dung của Sổ tay; năm 2025 xây dựng và hoàn thiện Sổ tay; hằng năm, rà soát, cập nhật và điều chỉnh bổ sung nội dung của Sổ tay cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

(3) Hội nghị thường niên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam – Hàn Quốc về công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế

Phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức Hội nghị để trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định để kịp thời giải quyết các khó  han vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định; chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý việc cấp giấy phép lái xe và quản lý người lái xe.

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:

+ Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, có trách nhiệm: tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định.

+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.

+ Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 163/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/02/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 839

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
3.233.232.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn