Hướng dẫn mang hàng về kho bảo quản theo TT 128

13/11/2013 08:42 AM

Theo Công văn 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC, các nhóm hàng sau được phép đưa về kho bảo quản nếu kho bãi của DN đáp ứng yêu cầu về giám sát hải quan:

Trọng Hiền
- Hàng phải bảo quản đặc biệt: vắc-xin, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế;
- Hàng rời, cồng kềnh: thức ăn chăn nuôi, phân bón, muối;
- Nguyên liệu phục vụ sản xuất;
- Máy móc thiết bị, xe chuyên dụng.

Danh sách này sẽ được TCHQ và cơ quan quản lý chuyên ngành bổ sung thêm khi cần.

Yêu cầu về giám sát HQ bao gồm: Kho bãi phải có tường rào ngăn cách, có cổng cửa để khóa hoặc có camera nối mạng với cơ quan hải quan để theo dõi.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra đột xuất việc bảo quản hàng hóa của DN và ngừng cho phép DN vi phạm thực hiện việc đưa hàng về bảo quản theo điều 27.

Riêng với hàng tiêu dùng nhập khẩu sẽ được đưa về kho bảo quản theo thủ tục tại điểm b khoản 2 điều 27.

Công văn 15269/BTC-TCHQ được ban hành và áp dụng từ ngày 7/11/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,993

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn