Buộc sử dụng chữ ký số khi làm thủ tục HQ

24/09/2013 08:39 AM

Từ ngày 01/11/2013, người khai hải quan sẽ phải thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Huyền Trang
Nội dung trên được thực hiện theo Quyết định 2341/QĐ-BTC, được áp dụng từ ngày 18/9/2013.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chưa đăng ký chữ ký số có thể tham khảo thủ tục tại Quyết định 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013, hoặc http://tthc.thuvienphapluat  

 Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức XNK hoặc đại lý làm TTHQ (nếu có)

- Họ và tên, số CMND hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số

- Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number)

- Thời hạn hiệu lực của chữ ký số

Chữ ký số được đăng ký với cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử Hải quan, với thời hạn không quá 2 phút, người khai hải quan sẽ nhận được trả lời chấp nhận hoặc từ chối (có nêu rõ lý do) chữ ký số.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,623

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
44.221.70.232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn