Buộc sử dụng chữ ký số khi làm thủ tục HQ

24/09/2013 08:39 AM

Từ ngày 01/11/2013, người khai hải quan sẽ phải thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Huyền Trang
Nội dung trên được thực hiện theo Quyết định 2341/QĐ-BTC, được áp dụng từ ngày 18/9/2013.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chưa đăng ký chữ ký số có thể tham khảo thủ tục tại Quyết định 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013, hoặc http://tthc.thuvienphapluat  

 Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức XNK hoặc đại lý làm TTHQ (nếu có)

- Họ và tên, số CMND hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số

- Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number)

- Thời hạn hiệu lực của chữ ký số

Chữ ký số được đăng ký với cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử Hải quan, với thời hạn không quá 2 phút, người khai hải quan sẽ nhận được trả lời chấp nhận hoặc từ chối (có nêu rõ lý do) chữ ký số.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,289

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
  • 22:25 | 19/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 14:00 | 19/01/2023 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
  • 13:59 | 19/01/2023 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn