Thủ tục chuyển dự án nhà ở thương mại sang NƠXH

20/09/2013 17:44 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD ngày 13/9/2013 để hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo Thông tư 02/2013/TT-BXD.

Trọng Hiền
Theo đó, các chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ (gồm đơn xin chuyển đổi theo mẫu; phương án điều chỉnh, chuyển đổi; bản sao các hồ sơ liên quan đến dự án) đến Sở xây dựng.

Với dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên, UBND cấp tỉnh sẽ có văn bản gửi đến Bộ Xây dựng để xin ý kiến; Bộ sẽ phản hồi trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Với các dự án có quy mô nhỏ hơn, Sở sẽ tự tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan và trình kết quả để UBND quyết định.

UBND sẽ ra quyết định sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ.

Mẫu đơn và các yêu cầu đặt ra với dự án chuyển đổi cũng được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,141

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn