Thủ tục chuyển dự án nhà ở thương mại sang NƠXH

20/09/2013 17:44 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD ngày 13/9/2013 để hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo Thông tư 02/2013/TT-BXD.

Trọng Hiền
Theo đó, các chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ (gồm đơn xin chuyển đổi theo mẫu; phương án điều chỉnh, chuyển đổi; bản sao các hồ sơ liên quan đến dự án) đến Sở xây dựng.

Với dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên, UBND cấp tỉnh sẽ có văn bản gửi đến Bộ Xây dựng để xin ý kiến; Bộ sẽ phản hồi trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Với các dự án có quy mô nhỏ hơn, Sở sẽ tự tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan và trình kết quả để UBND quyết định.

UBND sẽ ra quyết định sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ.

Mẫu đơn và các yêu cầu đặt ra với dự án chuyển đổi cũng được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,595

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn