Hướng dẫn ấn định thuế tự vệ đối với dầu ăn

13/09/2013 17:01 PM

Những lô hàng dầu ăn đã đăng ký tờ khai nhập khẩu kể từ ngày 07/9/2013 nếu chưa khai báo và chưa thu thuế tự vệ 5% thì Hải quan thực hiện ấn định và thu bổ sung thuế tự vệ theo quy định.

Trọng Đại
Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 12080/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật.

Mức thuế tự vệ từ 07/5/2013 đến 06/5/2014 sẽ là 5%, sau đó cứ mỗi năm thì giảm 1%, áp dụng đến 06/05/2017.

Về biên lại thu thuế, trong khi chờ ban hành mẫu biên lại thu thuế mới, cơ quan Hải quan dùng mẫu 02/HNK, ký hiệu HQ/2012 ban hành kèm theo Quyết định 723/QĐ-BTC.  

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,588

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn