Thanh tra chính phủ thay người phát ngôn

04/07/2013 09:13 AM

Theo Quyết định 1358/QĐ-TTCP về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của thanh tra chính phủ (TTCP), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp sẽ là người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của TTCP.

Ms.Thụy Hân
Trước đây, tại Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP nhiệm vụ này được giao cho Chánh văn phòng TTCP.

Việc cung cấp thông tin hoạt động của TTCP bằng hình thức họp báo sẽ thực hiện theo định kỳ 3 tháng 1 lần, trước đây mỗi tháng TTCP phải tổ chức họp báo 1 lần.

Việc cung cấp thông tin định kỳ trên website TTCP vẫn thực hiện như quy định cũ.

Cũng theo quy định mới, việc cung cấp thông tin sẽ có thêm các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/7/2013 và thay thế Quyết định số 2016/2007/QĐ-TTCP.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,451

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn