New guidelines on land prices subject to registration fees

05/03/2022 16:04 PM

On February 28, 2022, the Ministry of Finance promulgated Circular No. 13/2022/TT-BTC elaborating Decree No. 10/2022/NĐ-CP on registration fees.

Dương Phạm

According to the Circular, the land price subject to registration fee shall be determined as follows:

Value of land subject to registration fee (dong) = Land area subject to registration fee (m2) x Price of one square meter of land (dong/m2) in the Land Price List issued by the People's Committee of the province or central-affiliated city

Where:

+ The land area subject to registration fee is all the area of a land plot under the right to ownership, right of enjoyment of the organization, household or individual according to “Information sheet for determining land-related financial obligations”.

+ The price of one square meter of land in the Land Price List issued by the People's Committee of the province or central-affiliated city (hereinafter referred to as "the provincial People's Committee) shall be determined according to regulations of law on land in effect upon the declaration of registration fees.

In addition, if land price specified in the land use right transfer contract has a is different from the price imposed by the provincial People’s Committee, the land price subject to registration fee shall be determined specified as follows:

- If the land price prescribed in the land use right transfer contract is higher: the land price is the price specified in the land use right transfer contract.

- If land price specified in the land use right transfer contract is lower: the land price is the price imposed by the provincial People’s Committee in accordance with regulations of law on land in effect upon the declaration of registration fees.

(Circular No. 13/2022/TT-BTC no longer contains regulations on a state-owned land with housing that are sold to their current lessees and land assigned by the state auction or bidding).

Circular No. 13/2022/TT-BTC comes into force from March 01, 2022 and annuls Circular No. 301/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 and Circular No. 20/2019/TT-BTC dated April 09, 2019.

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 410

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn