Tái cơ cấu tổ chức kinh doanh chứng khoán

10/12/2012 09:25 AM

Đến năm 2015, hoàn thành căn bản việc tái cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Thu Hà
Theo đó, sẽ phân loại các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo bốn nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp như sau:

Nhóm hoạt động lành mạnh: gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180%;

Nhóm hoạt động bình thường: tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% tới 180%;

Nhóm bị kiểm soát: tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% tới 150%;

Nhóm bị kiểm soát đặc biệt: tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 Phê duyệt đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Quyết định cũng nêu rõ lộ trình tái cơ cấu: Giai đoạn 2012 – 2014 sẽ tiến hành phân loại, ban hành quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro và đến năm 2015 sẽ căn bản được hoàn thành việc tái cơ cấu.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,186

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 18/04/2024 Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • 07:50 | 18/04/2024 Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:25 | 18/04/2024 Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn