Tái cơ cấu tổ chức kinh doanh chứng khoán

10/12/2012 09:25 AM

Đến năm 2015, hoàn thành căn bản việc tái cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Thu Hà
Theo đó, sẽ phân loại các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo bốn nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp như sau:

Nhóm hoạt động lành mạnh: gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180%;

Nhóm hoạt động bình thường: tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% tới 180%;

Nhóm bị kiểm soát: tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% tới 150%;

Nhóm bị kiểm soát đặc biệt: tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 Phê duyệt đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Quyết định cũng nêu rõ lộ trình tái cơ cấu: Giai đoạn 2012 – 2014 sẽ tiến hành phân loại, ban hành quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro và đến năm 2015 sẽ căn bản được hoàn thành việc tái cơ cấu.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,802

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn