Thêm phụ cấp đặc thù trong CAND

29/11/2012 10:36 AM

Cán bộ và lao động hợp đồng tham gia thường trực tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân ngoài các phụ cấp đang được hưởng sẽ được nhận thêm chế độ hỗ trợ tiền ăn.

Ms. Lệ Chiêu
Chế độ này được áp dụng đối với cán bộ và lao động được huy động thường trực 24/24 giờ, mức hỗ trợ là 15.000 đồng/người/phiên trực.

Quy định này được ghi nhận trong Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn Quyết định 73/2011/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù y tế trong Công an nhân dân.

Ngoài ra, khoản phụ cấp thường trực cũng sẽ tăng lên mức 25.000 -115.000 đồng/người/phiên trực tùy bậc xếp hạng của bệnh viện (mức cũ là từ 10.000 – 45.000 đồng/người/phiên trực).

Đồng thời, người tham gia trực sẽ được nghỉ bù và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực.

Một vấn đề khác cần lưu ý là các đối tượng lao động hợp đồng vượt ngoài định mức quy định của bộ hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,164

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn