Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em

29/10/2021 16:22 PM

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 về Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

Xuân Dũng

Theo đó, Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu chung về trẻ em: Dân số trẻ em; Tỷ số giới tính khi sinh; Tỷ suất sinh thô;…

- Sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em: Tỷ suất chết sơ sinh; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi; …

- Bảo vệ trẻ em: Số lượng, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Số lượng, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; …

- Giáo dục trẻ em: Số lượng, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ; Số lượng, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo; …

- Văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em: Tỷ lệ thôn và tương đương có thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em; Tỷ lệ xã phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em.

- Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em: Tỷ lệ trẻ em từ 7 tuổi trở lên được lấy ý kiến về các vấn đề của trẻ em; …

Xem chi tiết Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021.

Thông tư 13/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,691

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
34.239.170.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn