Ban hành quy trình đăng ký, kê khai giá

21/07/2012 15:18 PM

Ngày 28/6/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quy trình đăng ký giá và kê khai giá tại Cục quản lý giá và Sở Tài chính tỉnh cho các doanh nghiệp, kèm theo Quyết định số 1625/QĐ-BTC

Ms.Thụy Hân

Nội dung và trình tự tiến hành các công việc về đăng ký, kê khai giá bao gồm: xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký, kê khai giá và loại giá đăng ký, kê khai; lập danh sách và thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá; tiếp nhận và xử lý Biểu mẫu đăng ký, kê khai giá; phối hợp công khai thông tin đăng ký, kê khai giá.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải kê khai giá bao gồm xăng dầu, xi măng, thép xây dựng, phân bón hóa học…, các mặt hàng bình ổn giá, loại giá theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC và được xác định bởi Cục Quản lý giá, Sở Tài chính theo từng loại giá cụ thể.

Các đối tượng thuộc trường hợp phải đăng ký, kê khai giá sẽ được lựa chọn từ các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, đến các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Văn phòng Cục quản lý và Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký Biểu mẫu từ các đối tượng đăng ký, kê khai giá, thực hiện việc kiểm tra, rà soát và thông báo đến các tổ chức, cá nhân khi có vấn đề cần điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,946

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:25 | 31/01/2023 Thông tư 10/2023/TT-BQP ngày 30/01/2023 sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội
  • 17:35 | 30/01/2023 Thông tư 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 11:10 | 30/01/2023 Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
  • 09:50 | 30/01/2023 Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý
  • 08:36 | 30/01/2023 Quyết định 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ
  • 07:55 | 30/01/2023 Quyết định 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 về dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công"
  • 07:50 | 30/01/2023 Công văn 311/BYT-KCB ngày 18/01/2023 về việc tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn