Quy trình công bố thông tin trên TTCK

28/06/2012 17:56 PM

Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và quy trình báo cáo UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán là nội dung chính mà UBCKNN vừa ban hành tại Quyết định 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012.

Minh Tùng

Theo đó, đối tượng công bố thông tin và báo cáo là các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở GDCK, Trung tâm lưu kí chứng khoán và người có liên quan. Nội dung cần công bố bao gồm thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu. Thông tin được chuyển tải dưới dạng văn bản và file dữ liệu điện tử. Thông tin bằng văn bản phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBCKNN, thông tin bằng file dữ liệu điện tử được gửi qua địa chỉ email của UBCKNN.

Cụ thể hơn, quy trình công bố thông tin Công ty đại chúng chưa niêm yết, tổ chức phát hành bao gồm 4 bước: gửi thông tin đến UBCKNN; kiểm tra thông tin; công bố thông tin và cải chính thông tin (nếu có sai lệch). Đối với công ty đại chúng niêm yết và các đối tượng liên quan thì quy trình gồm 3 bước: thực hiện công bố thông tin theo quy định của SGDCK; SGDCK công bố thông tin và gửi tài liệu cho UBCKNN; UBCKNN thực hiện công bố thông tin lên Website của UBCKNN và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng quản lý trực tiếp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,922

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn