Điều chỉnh danh mục thuốc khám, chữa bệnh

27/06/2012 17:55 PM

Ngày 08/6/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 31/2011/TT-BYT về ban hành, hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Minh Nguyệt

Theo đó, tên hoạt chất “acid glycerophosphic” trong thành phần của thuốc số thứ tự 1116 trong Danh mục thuốc tân dược được chuyển thành “acid glycerophosphoric”.

Đồng thời, điều chỉnh tuyến sử dụng đối với một số loại thuốc như: Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng II là Milrinon, dạng tiêm (số thứ tự 553, cột 2); Desoxycorton acetat, dạng tiêm (số thứ tự 580, cột 2). Thuốc được sử dụng đến bệnh viện hạng III và hạng IV là Dimedron, dạng tiêm (số thứ tự 87, cột 2); Hydroxyzin, dạng uống (số thứ tự 93, cột 2); Kali clorid, dạng pha tiêm truyền tĩnh mạch (số thứ tự 583, cột 2); Idoxuridin, dạng thuốc nhỏ mắt (số thứ tự 923, cột 2); Phloroglucinol + trimethylphloroglucinol dạng tiêm (số thứ tự 992, cột 2). Thuốc được sử dụng đến Phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế khác là Lidocain (hydroclorid), dạng dùng ngoài (số thứ tự 12, cột 2); Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan, dạng uống (số thứ tự 1076, cột 2).

Đối với các thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo quy định tại Quyết định 05/2008/QĐ-BYT và Thông tư 02/2010/TT-BYT, quỹ BHYT tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã ký hợp đồng với nhà thầu trước ngày 25/8/2011.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,092

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn