Hướng dẫn tăng lương tối thiểu trong CQNN

29/05/2012 13:37 PM

Vào ngày 16/5/2012, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành TTLT 01/2012/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn cách tính lương của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong CQNN, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Ms.Thụy Hân

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu chung của các cá nhân làm việc tại CQNN, tổ chức chính trị, CT-XH và đơn vị sự nghiệp sẽ là 1.050.000đ/tháng, bắt đầu áp dụng từ 01/5/2012 và được tính như sau: Mức lương = Mức lương tối thiểu chung (1.050.000đ/tháng) x Hệ số lương hiện hưởng.

Hoạt động phí của đại biểu HĐND được tính theo công thức: Mức hoạt động phí = Mức lương tối thiểu chung (1.050.000đ/tháng) x Hệ số hoạt động phí. Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn cách tính phụ cấp hàng tháng: Mức phụ cấp = Mức lương tối thiểu chung (1.050.000đ/tháng) x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối tượng áp dụng theo Thông tư này cũng bao gồm cả các công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, cán bộ xã, cán bộ trong các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại biểu Quốc hội, giáo viên mầm non, người làm công tác cơ yếu, các đối tượng khác làm việc, học tập hoặc thực tập trong các CQNN, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH và đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2012, bãi bỏ TTLT số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/5/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,006

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
3.227.240.72

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn