Kênh huy động vốn từ trái phiếu địa phương

25/05/2012 16:20 PM

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2012/TT-BTC quy định về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước, thay thế cho hướng dẫn về nội dung này trong các văn bản: Thông tư số 21/2004/TT-BTC; Thông tư số 29/2004/TT-BTC và Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC.

Ms.Thu Trâm

Theo đó, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) khi có nhu cầu huy động vốn đầu tư các dự án phát triển KT-XH thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, hoặc có khả năng hoàn vốn tại địa phương phải xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trình HĐND cùng cấp phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho Bộ Tài chính. Trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến và thông báo bằng văn bản ý kiến đối với đề án này. Trường hợp không đủ điều kiện được phát hành, Bộ Tài chính cũng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, những quy định về tổ chức phát hành, lãi suất, chế độ thanh toán, thông tin báo cáo, xử lý vi phạm trong quá trình phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cũng đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,885

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn