Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đến năm 2015

06/03/2012 10:03 AM

Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành ít nhất 1- 2 NHTM có quy mô và trình độ tương đương các ngân hàng khu vực. Đây là một trong những mục tiêu cơ cấu lại các TCTD được thể hiện trong Quyết định 254/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 01/3/2012.

Thu Hà

Theo đó, Quyết định đã đưa ra các giải pháp cơ cấu lại TCTD như sau:
-    Đối với NHTM nhà nước: Tiếp tục đấy mạnh cổ phần hóa; kiểm soát chất lượng tín dụng; đổi mới hệ thông quản trị ngân hàng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch; đa dạng hóa phương thức huy động vốn…
-    Đối với NHTM cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: Cơ cấu lại các TCTD lành mạnh, các TCTD thiếu thanh khoản tạm thời, các TCTD yếu kém; cơ cấu lại tài chính, hoạt động và quản trị của TCTD…
-    Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: Chuyển đổi Quỹ TDND Trung ương sang mô hình ngân hàng hợp tác xã, mở rộng mạng lưới chi nhánh; cơ cấu lại Quỹ TDND cơ sở (gồm quỹ TDND cộng đồng và quỹ TDND ngành nghề)…
-    Đối với các TCTD nước ngoài: Việc mua lại, sáp nhập giữa các TCTD Việt Nam và nước ngoài theo nguyên tắc tự nguyện; nâng cao trách nhiệm của các TCTD mẹ ở nước ngoài; quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động của TCTD nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,817

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
  • 22:25 | 19/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 14:00 | 19/01/2023 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
  • 13:59 | 19/01/2023 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn