Điều kiện để VKS thụ lý khiếu nại trong hoạt động tư pháp

19/01/2019 09:19 AM

Ngày 03/12/2018, VKSNDTC ban hành Quyết định 546/QĐ-VKSTC về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực PL; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tư pháp.

Trần Yến

Theo đó, VKS có thẩm quyền chỉ thụ lý giải quyết khiếu nại khi có đầy đủ các điều kiện sau:

- Khiếu nại được thực hiện bằng đơn kiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp:

+ Khiếu nại bằng đơn phải đầy đủ các thông tin ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ người khiếu nại và người, cơ quan bị khiếu nại; nôi dung, lý do khiếu nại; chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

- Khiếu nại trong thời hiệu quy định của pháp luật.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS theo quy định của PL và Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016.

- Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi tố tụng, quyết định giải quyết khiếu nại mà mình khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

Quyết định 546/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,416

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 21/06/2024 Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 hướng dẫn Luật Căn cước 2023
  • 17:05 | 21/06/2024 Thông tư 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước
  • 15:30 | 21/06/2024 Thông tư 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
  • 13:40 | 21/06/2024 Quyết định 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  • 09:40 | 21/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
  • 08:55 | 21/06/2024 Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 11:10 | 19/06/2024 Công điện 03/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP
  • 10:40 | 19/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
44.220.44.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn