33 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết việc dân sự

06/09/2018 09:57 AM

Ngày 09/8/2018, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Hồng Phương

Theo đó, ban hành 33 biểu mẫu mới dùng trong lĩnh vực này, đơn cử như:

- Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 02-VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 04-VDS: Thông báo, sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 05- VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 31-VDS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự;

- Mẫu số 32-VDS: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án…

Ngoài ra, Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018) cũng bãi bỏ các Biểu mẫu số 92; 93 ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,836

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn