33 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết việc dân sự

06/09/2018 09:57 AM

Ngày 09/8/2018, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Hồng Phương

Theo đó, ban hành 33 biểu mẫu mới dùng trong lĩnh vực này, đơn cử như:

- Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 02-VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 04-VDS: Thông báo, sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 05- VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 31-VDS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự;

- Mẫu số 32-VDS: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án…

Ngoài ra, Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018) cũng bãi bỏ các Biểu mẫu số 92; 93 ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,178

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn