Sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đến bất động sản

21/04/2018 09:58 AM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2018.

Thanh Vân

Theo đó, Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật quy hoạch đô thị, Luật kinh doanh bất động sản.

Bộ Tư pháp cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công và Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến quy hoạch, điển hình như:

- Luật dược;

- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá;

- Luật an toàn thực phẩm;

- Luật trẻ em;

- Luật đầu tư;...

Ngoài ra, Bộ Công an phải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 08/4/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,189

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn