Tăng trợ cấp hàng tháng đối với một số cán bộ, chiến sĩ CAND

24/01/2018 13:41 PM

Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND). Theo đó:

Kiều Nga

Kể từ ngày 01/7/2017, cán bộ, chiến sĩ CAND thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC được tính trợ cấp như sau:

Mức trợ cấp từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp tháng 6/2017 X 1,0744

Ví dụ: Đồng chí A thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng trong tháng 6/2017 là 1.742.947 đồng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của đồng chí A là: 1.742.947 đồng x 1,0744 = 1.872.622 đồng.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành một số biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng như:

- Mẫu 01 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010;

- Mẫu 02 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53;

- Mẫu 03 /QĐ-X33: Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011;

- Mẫu 04 /GT-X33: Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62.

Các mẫu trên thay thế lần lượt cho các Mẫu số: 01 /QĐ-X33; 02 /GT-X33; 03 /QĐ-X33 và Mẫu số 04 /GT-X33 của Thông tư 40/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2017/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,862

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn