Sắp tới sẽ thành lập Tòa chuyên trách ở cấp huyện

17/01/2018 10:16 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 26/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.

Nguyễn Liên

Theo đó, đối với tổ chức Tòa án cấp huyện (sau đây gọi là Tòa huyện), Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao dự kiến thành lập Tòa chuyên trách với số lượng như sau:

- Tòa huyện có trên 2.000 vụ, việc/năm trở lên phải giải quyết được tổ chức 04 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính;

- Tòa huyện có trên 1.000 vụ, việc đến dưới 2.000 vụ, việc/năm phải giải quyết được tổ chức 03 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên;

- Tòa huyện có trên 700 vụ, việc đến dưới 1.000 vụ, việc/năm phải giải quyết được tổ chức 02 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự và Tòa dân sự;

- Các Tòa án có dưới 700 vụ, việc/năm phải giải quyết thì không tổ chức Tòa chuyên trách.

Các Tòa chuyên trách được tổ chức đều có Chánh tòa, riêng Tòa huyện có 2.000 vụ, việc/năm trở lên phải giải quyết có thêm 01 Phó chánh tòa.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,894

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 23/05/2024 Quy định 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
  • 11:10 | 23/05/2024 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025
  • 08:00 | 23/05/2024 Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
  • 14:30 | 22/05/2024 Thông tư 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân
  • 11:20 | 22/05/2024 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
  • 07:40 | 22/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
  • 17:10 | 21/05/2024 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
  • 16:40 | 21/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
  • 11:20 | 21/05/2024 Thông tư 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
  • 10:25 | 21/05/2024 Quyết định 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 công bố án lệ
100.26.179.41

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn