Sắp tới sẽ thành lập Tòa chuyên trách ở cấp huyện

17/01/2018 10:16 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 26/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.

Nguyễn Liên

Theo đó, đối với tổ chức Tòa án cấp huyện (sau đây gọi là Tòa huyện), Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao dự kiến thành lập Tòa chuyên trách với số lượng như sau:

- Tòa huyện có trên 2.000 vụ, việc/năm trở lên phải giải quyết được tổ chức 04 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính;

- Tòa huyện có trên 1.000 vụ, việc đến dưới 2.000 vụ, việc/năm phải giải quyết được tổ chức 03 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên;

- Tòa huyện có trên 700 vụ, việc đến dưới 1.000 vụ, việc/năm phải giải quyết được tổ chức 02 tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự và Tòa dân sự;

- Các Tòa án có dưới 700 vụ, việc/năm phải giải quyết thì không tổ chức Tòa chuyên trách.

Các Tòa chuyên trách được tổ chức đều có Chánh tòa, riêng Tòa huyện có 2.000 vụ, việc/năm trở lên phải giải quyết có thêm 01 Phó chánh tòa.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,047

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn