Chuẩn bị xây dựng hàng loạt văn bản QPPL năm 2018

03/01/2018 14:02 PM

Ngày 28/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4867/QĐ-BCT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Hồng Phương

Theo đó, theo chương trình thì trong năm 2018, Bộ Công thương sẽ chủ trì xây dựng 08 Nghị định, 39 Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đơn cử như:

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định EAEU FTA;

- Thông tư quy định thí điểm phân luồng doanh nghiệp trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi;

- Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa…

Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản phải tuân thủ thời gian trình theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Quyết định 4867/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,134

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:15 | 23/04/2024 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • 09:00 | 23/04/2024 Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
  • 08:30 | 23/04/2024 Quyết định 511/QĐ-BTP ngày 28/3/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
  • 08:20 | 23/04/2024 Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
  • 07:20 | 23/04/2024 Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 16:00 | 22/04/2024 Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
  • 15:50 | 22/04/2024 Công văn 2045/BYT-KCB ngày 22/4/2024 bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
3.238.117.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn