Lịch thanh, kiểm tra hành chính năm 2018 của Bộ KH&ĐT

08/12/2017 14:49 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT).

Kiều Nga

Theo đó, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính vào năm 2018; cụ thể trong thời gian sau:

- Quý I và Quý II: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hà Nội.

- Quý III: thanh tra, kiểm tra tại Trung tâm nghiên cứu miền Nam thuộc Viện Chiến lược Phát triển.

- Quý IV: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hòa Bình.

Nội dung thanh tra, kiểm tra về: công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính; công chức, người lao động; việc chấp hành quy định về tiếp dân, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 – 2017…

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, kế hoạch kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ.

Xem chi tiết tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT ban hành ngày 22/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,873

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn