Lịch thanh, kiểm tra hành chính năm 2018 của Bộ KH&ĐT

08/12/2017 14:49 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT).

Kiều Nga

Theo đó, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính vào năm 2018; cụ thể trong thời gian sau:

- Quý I và Quý II: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hà Nội.

- Quý III: thanh tra, kiểm tra tại Trung tâm nghiên cứu miền Nam thuộc Viện Chiến lược Phát triển.

- Quý IV: thanh tra, kiểm tra tại Cục Thống kê Hòa Bình.

Nội dung thanh tra, kiểm tra về: công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính; công chức, người lao động; việc chấp hành quy định về tiếp dân, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 – 2017…

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ thời gian thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, kế hoạch kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ.

Xem chi tiết tại Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT ban hành ngày 22/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,211

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn