Không nhận hồ sơ giám định tiền giả qua đường bưu điện

03/08/2017 10:12 AM

Vừa qua, Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định 1586/QĐ-NHNN công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN được và không được triển khai qua đường bưu chính công ích.

Minh Phương

Theo đó, tại mục B Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định là 08 TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích sau đây:

- 04 TTHC thuộc Lĩnh vực hoạt động kho quỹ:

+ Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả;

+ Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

+ Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định;

+ Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- 03 TTHC thuộc Lĩnh vực mã ngân hàng: Thủ tục cấp mã ngân hàng, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng.

- 01 TTHC thuộc Lĩnh vực hoạt động tiền tệ: Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp.

Ngược lại, tại Mục A của Danh mục là 326 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả thông qua bưu điện.

Quyết định 1586/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,051

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn