Hướng dẫn kỹ thuật trình bày 08 biểu mẫu dùng trong tố tụng

02/08/2017 10:55 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 155/TANDTC-PC của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC).

Mỹ Duyên

Theo đó, thống nhất về thể thức, kỹ thuật trình bày của 08 biểu mẫu dùng trong tố tụng, bao gồm:

- Mẫu Bản án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động sơ thẩm;

- Mẫu Bản án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động phúc thẩm;

- Mẫu Quyết định giám đốc thẩm về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Hội đồng Thẩm phán TANDTC;

- Mẫu Quyết định giám đốc thẩm về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao;

- Mẫu Bản án hành chính sơ thẩm;

- Mẫu Bản án hành chính phúc thẩm;

- Mẫu Quyết định giám đốc thẩm về hành chính của Hội đồng Thẩm phán TANDTC;

- Mẫu Quyết định giám đốc thẩm về hành chính của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao.

Xem chi tiết thể thức, kỹ thuật trình bày các biểu mẫu trên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 155/TANDTC-PC ngày 28/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,325

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn