Mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc Phòng

25/03/2017 15:22 PM

Vừa qua, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 50/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án BQP và Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Thái Nguyên

Theo đó, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc Phòng với một số cơ quan như sau:

- Phục tùng, chịu sự lãnh đạo của Quân ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc Phòng.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư pháp.

- Phối hợp, hiệp đồng với Tổng cục thi hành án dân sự, cơ quan chức năng Bộ Tư pháp; Đảng ủy, Tư lệnh quân khu và tương đương.

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn đối với Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Ngoài ra, văn bản cũng quy định mối liên hệ công tác của Phòng Thi hành án cấp quân khu với các cơ quan khác.

Thông tư 50/2017/TT-BQP có hiệu lực ngày 25/04/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,307

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn