Có thể tiếp cận bí mật cá nhân, riêng tư của người khác

03/02/2017 07:56 AM

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Luật tiếp cận thông tin 2016 đã được quốc hội thông qua ngày 06/4/2016.

Xuân Ngọc

Theo đó, Luật này quy định công dân được tiếp cận những thông tin sau nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định:

- Những thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh nếu được chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

- Những thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân nếu được người đó đồng ý.

- Những thông tin liên quan đến bí mật gia đình nếu được các thành viên gia đình đồng ý.

- Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thể quyết định việc cung cấp những thông tin trên trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng mà không cần có sự đồng ý theo quy định.

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được cung cấp theo yêu cầu với những trình tự, thủ tục do Luật này quy định.

Luật tiếp cận thông tin 2016 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,379

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn