Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí là 05 ngày

05/12/2016 08:50 AM

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thái Nguyên

Theo đó, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

- Cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn không quá 05 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì thương nhân cần bổ sung đầy đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu bổ sung.
   
Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa hợp lệ hoặc có dấu hiệu vi phạm thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định tại cơ sở pha chế khí trong thời hạn 20 ngày (có thể kéo dài thêm không quá 7 ngày làm việc).

- Nếu cấp lại, thời hạn xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,512

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn