Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí là 05 ngày

05/12/2016 08:50 AM

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thái Nguyên

Theo đó, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

- Cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn không quá 05 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì thương nhân cần bổ sung đầy đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu bổ sung.
   
Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa hợp lệ hoặc có dấu hiệu vi phạm thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định tại cơ sở pha chế khí trong thời hạn 20 ngày (có thể kéo dài thêm không quá 7 ngày làm việc).

- Nếu cấp lại, thời hạn xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,204

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn