Biểu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

29/11/2016 10:22 AM

Thông tư 192/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển (ANCB); kế hoạch ANCB và cấp lý lịch liên tục tàu biển được ban hành ngày 08/11/2016.

Hùng Phương

Theo đó, giữ nguyên hầu hết các phí như đã quy định tại Thông tư 132/2013/TT-BTC; cụ thể:

 - Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá ANCB:

+ Lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 15.000.000 đồng/lần;

+ Bổ sung: 3.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định, phê duyệt kế hoạch ANCB:

+ Cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 20.000.000 đồng/lần;

+ Thẩm định, xác nhận hàng năm hoặc bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển: 4.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển:

+ Lần đầu: 1.500.000 đồng/lần;

+ Bổ sung hoặc cấp lại: 300.000 đồng/lần.

Người nộp phí phải nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị tổ chức thu phí thực hiện các công việc quy định thu phí theo Thông tư này.

Thông tư 192/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,052

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  • 08:05 | 01/02/2023 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
  • 08:00 | 01/02/2023 Thông tư 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
  • 16:30 | 31/01/2023 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.
  • 07:25 | 31/01/2023 Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn