Văn bản thuế, lệ phí, lao động vừa cập nhật trong tuần qua

07/11/2016 10:55 AM

Trong tuần qua (từ ngày 31/10 - 05/11/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về thuế, lệ phí, lao động,... Đơn cử như sau:

Nhị Trinh

1. Quy định mới về chứng từ thanh toán để khấu trừ thuế GTGT

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được ban hành ngày 28/10/2016.

Theo đó, bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Như vậy, cho dù không thực hiện thông báo hay đăng ký TK với cơ quan thuế thì chứng từ thanh toán giữa 2 TK mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vẫn là điều kiện để đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, theo quy định mới này thì không cần phải thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế trước khi thực hiện thanh toán:

+ Từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân; hoặc

+ Từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

2. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông tư 172/2016/TT-BTC được ban hành ngày quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (HĐXD). Theo đó:

- Mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau:

+ Cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức: 1 triệu đồng/chứng chỉ.

+ Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

- Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

- Lệ phí cấp giấy phép HĐXD cho nhà thầu nước ngoài: 2 triệu đồng/giấy phép.

Thông tư 172/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 33/2012/TT-BTC .

3. Cách tính phụ cấp độc hại khi công tác tại nghĩa trang liệt sĩ

Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với người làm công tác quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ có hiệu lực ngày 10/12/2016.

Theo đó, phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm:

- Làm việc dưới 4 giờ/ngày: tính bằng 1/2 ngày làm việc

- Làm việc từ 4 giờ trở lên: tính cả ngày làm việc.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không để dùng tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
   

4. Xử phạt hành vi làm giả tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 01/11/2016, Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (CK) được ban hành.

Theo đó, đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ:

+ Bị phạt tiền từ 400 triệu đến 700 triệu đồng; và

+ Buộc tổ chức vi phạm phải thu hồi CK đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua CK hoặc tiền đặt cọc cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định phạt từ 1% đến 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật đôi với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán CK ra công chúng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tư 145/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

5. Định mức giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017

Quyết định 1699/QĐ-TLĐ quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 được ban hành ngày 18/10/2016.

Theo đó, định mức tính giao dự toán năm 2017 của Tổng Liên đoàn cho các đơn vị như sau:

- Định mức chi làm căn cứ xác định đơn vị được cấp hỗ trợ là 180 triệu đồng/người/năm;

- Đơn vị tự cân đối là 190 triệu đồng/người/năm;

- Đơn vị nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn là 200 triệu đồng/người/năm.

Quyết định1699/QĐ-TLĐ có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,624

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  • 08:05 | 01/02/2023 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn